Selecteer een pagina

Privacyverklaring
Q&K financieel adviseurs

Privacyverklaring
Q&K financieel adviseurs

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG gaat de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Het recht op privacy wordt daarmee veel steviger verankerd in onze wetgeving. Dat brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee.

De AVG stelt dat organisaties een geldige reden moeten hebben voor het verzamelen van persoonsgegevens. In ons geval vloeit die reden vaak voort uit de overeenkomst met de klant. Deze overeenkomst kunnen we alleen uitvoeren als we een aantal persoonsgegevens hebben. Maar daar zijn grenzen aan. De AVG stelt namelijk dat we niet bovenmatig gegevens mogen verzamelen.

Verwerker of verwekingsverantwoordelijke voor werkgever relaties?

De AVG kent verschillende rollen die je kunt vervullen als je persoonsgegevens verwerkt. Belangrijkste zijn de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Afhankelijk van de rol die iemand vervult kan worden vastgesteld of het nodig is een verwerkersovereenkomst aan te gaan.

Als adviseur van de werkgever verwerken wij persoonsgegevens om ons advies te kunnen geven.
Het is echter niet nodig om als werkgever een verwerkersovereenkomst te sluiten met je adviseur. Reden hiervoor is dat het verwerken van persoonsgegevens meestal niet de primaire opdracht is. Het verwerken van persoonsgegevens dient een ander doel, bijvoorbeeld het geven van onafhankelijk advies of het beheren van een pensioenregeling. Het verwerken van persoonsgegevens is een logisch gevolg van deze dienstverlening.

Waarom vragen wij om persoonsgegevens

Q&K adviseurs is een advies- en verzekeringskantoor. Wij ontvangen en verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van adviesopdrachten, beheerovereenkomsten (abonnementen) en door ons tot stand gebrachte verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt ter voorkoming van fraude tegenover financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Met deze verklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat wij binnen onze organisatie doen om persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens

 • U gegevens achterlaat op ons website formulier
 • U met ons een advies- en/of bemiddelingsovereenkomst aangaat voor een financieel product, een doorlopende beheerovereenkomst (abonnement) of andere dienstverlening
 • Wij voor u bemiddelen bij de totstandkoming van een financieel product
 • Wij voor u een financieel product beheren en/of een beheerovereenkomst (abonnement)
  uitvoeren.
 • Wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bij een onderneming vaststellen wie
  de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is en bij een persoon de identiteit vaststellen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Voor onze werkzaamheden verwerken wij de volgende persoonsgegevens.

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling
 • Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs
 • Financiële producten, bijvoorbeeld verzekeringen, bankrekeningen, hypotheken
 • Strafrechtelijk verleden
 • Overige gegevens die benodigd zijn voor onze dienstverlening en/of actief verstrekt zijn

Wanneer geven wij gegevens door aan anderen?

Ter uitvoering van onze werkzaamheden zullen wij zo nu en dan, als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, persoonsgegevens moeten doorgeven aan anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeraars, pensioenuitvoerders, accountants, taxateurs, schade-experts en software leveranciers. Bij het doorgeven van gegevens treffen wij maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Zoals het per e-mail beveiligd versturen van bestanden via een uploadfunctie.
Op basis van wettelijke verplichtingen kan het voorkomen dat wij gegevens moeten verstrekken aan bijvoorbeeld toezichthoudende

Hoe lang bewaren wij gegevens

 • Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben. In ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst
 • Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden

Hoe kunt u controle uitoefenen op de verwerking van uw gegevens

 • Informatie opvragen of wij gegevens van u verwerken
 • Bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens
 • Inzage in uw gegevens
 • Aanpassing van uw gegevens
 • Verwijderen van uw gegevens

Wij kunnen niet aan alle verzoeken tegemoet komen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze systemen en programma’s zijn passend beveiligd. Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven als er een wettelijke verplichting is of ter uitvoering van onze werkzaamheden.

Heeft u vragen?

Voor vragen over dit document mag u per mail (info@qenk.nl) of telefonisch (074-2671441) contact met ons opnemen.

Heeft u klachten?

Uiteraard doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Mocht u echter niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u dit per mail(info@qenk.nl) of telefonisch (074-2671441) aan ons kenbaar maken.

Inleiding

Vanaf 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. De AVG gaat de huidige Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) vervangen. Het recht op privacy wordt daarmee veel steviger verankerd in onze wetgeving. Dat brengt extra verantwoordelijkheden met zich mee.

De AVG stelt dat organisaties een geldige reden moeten hebben voor het verzamelen van persoonsgegevens. In ons geval vloeit die reden vaak voort uit de overeenkomst met de klant. Deze overeenkomst kunnen we alleen uitvoeren als we een aantal persoonsgegevens hebben. Maar daar zijn grenzen aan. De AVG stelt namelijk dat we niet bovenmatig gegevens mogen verzamelen.

Verwerker of verwekingsverantwoordelijke voor werkgever relaties?

De AVG kent verschillende rollen die je kunt vervullen als je persoonsgegevens verwerkt. Belangrijkste zijn de verwerkingsverantwoordelijke en verwerker. Afhankelijk van de rol die iemand vervult kan worden vastgesteld of het nodig is een verwerkersovereenkomst aan te gaan.

Als adviseur van de werkgever verwerken wij persoonsgegevens om ons advies te kunnen geven.
Het is echter niet nodig om als werkgever een verwerkersovereenkomst te sluiten met je adviseur. Reden hiervoor is dat het verwerken van persoonsgegevens meestal niet de primaire opdracht is. Het verwerken van persoonsgegevens dient een ander doel, bijvoorbeeld het geven van onafhankelijk advies of het beheren van een pensioenregeling. Het verwerken van persoonsgegevens is een logisch gevolg van deze dienstverlening.

Waarom vragen wij om persoonsgegevens

Q&K adviseurs is een advies- en verzekeringskantoor. Wij ontvangen en verwerken persoonsgegevens ter uitvoering van adviesopdrachten, beheerovereenkomsten (abonnementen) en door ons tot stand gebrachte verzekeringsovereenkomsten. Daarnaast worden persoonsgegevens verwerkt ter voorkoming van fraude tegenover financiële instellingen en om te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen.

Wij gaan zorgvuldig met persoonsgegevens om. Met deze verklaring informeren wij u over hoe wij omgaan met persoonsgegevens en wat wij binnen onze organisatie doen om persoonsgegevens te beschermen.

Wanneer verwerken wij persoonsgegevens

 • U gegevens achterlaat op ons website formulier
 • U met ons een advies- en/of bemiddelingsovereenkomst aangaat voor een financieel product, een doorlopende beheerovereenkomst (abonnement) of andere dienstverlening
 • Wij voor u bemiddelen bij de totstandkoming van een financieel product
 • Wij voor u een financieel product beheren en/of een beheerovereenkomst (abonnement)
  uitvoeren.
 • Wij moeten voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals bij een onderneming vaststellen wie
  de ‘uiteindelijk belanghebbende’ is en bij een persoon de identiteit vaststellen.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

Voor onze werkzaamheden verwerken wij de volgende persoonsgegevens.

 • Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres
 • Geboortedatum, geslacht, burgerlijke staat, gezinssamenstelling
 • Paspoort, identiteitskaart, rijbewijs
 • Financiële producten, bijvoorbeeld verzekeringen, bankrekeningen, hypotheken
 • Strafrechtelijk verleden
 • Overige gegevens die benodigd zijn voor onze dienstverlening en/of actief verstrekt zijn

Wanneer geven wij gegevens door aan anderen?

Ter uitvoering van onze werkzaamheden zullen wij zo nu en dan, als dit noodzakelijk is voor de dienstverlening, persoonsgegevens moeten doorgeven aan anderen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan verzekeraars, pensioenuitvoerders, accountants, taxateurs, schade-experts en software leveranciers. Bij het doorgeven van gegevens treffen wij maatregelen om de veiligheid van persoonsgegevens te waarborgen. Zoals het per e-mail beveiligd versturen van bestanden via een uploadfunctie.
Op basis van wettelijke verplichtingen kan het voorkomen dat wij gegevens moeten verstrekken aan bijvoorbeeld toezichthoudende

Hoe lang bewaren wij gegevens

 • Wij bewaren persoonsgegevens zolang wij deze nodig hebben. In ieder geval gedurende de looptijd van onze relatie of overeenkomst
 • Gedurende de wettelijke bewaartermijnen die voor ons gelden

Hoe kunt u controle uitoefenen op de verwerking van uw gegevens

 • Informatie opvragen of wij gegevens van u verwerken
 • Bezwaar maken tegen gebruik van uw gegevens
 • Inzage in uw gegevens
 • Aanpassing van uw gegevens
 • Verwijderen van uw gegevens

Wij kunnen niet aan alle verzoeken tegemoet komen. Denk bijvoorbeeld aan situaties waarbij sprake is van een wettelijke bewaartermijn.

Hoe beveiligen wij persoonsgegevens

Wij gaan zorgvuldig om met persoonsgegevens. Onze systemen en programma’s zijn passend beveiligd. Wij hebben een geheimhoudingsplicht. Persoonsgegevens worden alleen doorgegeven als er een wettelijke verplichting is of ter uitvoering van onze werkzaamheden.

Heeft u vragen?

Voor vragen over dit document mag u per mail (info@qenk.nl) of telefonisch (074-2671441) contact met ons opnemen.

Heeft u klachten?

Uiteraard doen wij ons uiterste best om u zo goed mogelijk van dienst te zijn.
Mocht u echter niet tevreden zijn over onze dienstverlening, dan kunt u dit per mail(info@qenk.nl) of telefonisch (074-2671441) aan ons kenbaar maken.

Adres

Quak & Knotters
financieel adviseurs

Langelermaatweg 62,
7553 JE Hengelo

Contact

Telefoon:  074 267 1441

Mail: info@qenk.nl